fbpx

Kuinka ammattilainen tekee yrittäjänä tulosta?

tytti_laine_digimamaKuukauden uudet kasvot löytyvät tällä kertaa Satakunnasta, jossa upea, uuttera ja monipuolisesti yrittäjyyden puolesta työtä tekevä yrittäjävalmentaja Tytti Laine toimii. Hänen kanssaan keskustelemme tällä kertaa siitä, kuinka osaava henkilö voi yrittäjänä tehdä tulosta. Tietysti pohdimme myös sitä, mitä yrittäjyyden taipaleella tarvitaan ja kuinka vahva oman alansa ammattilainen voi pärjätä ja menestyä yrittäjänä ja mitä se vaatii?

Tytti Laine esittää, että yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa. Usein lähtökohtana on oma ammattiosaaminen, ne työssä ja/tai koulutuksen myötä kertyneet tiedot ja taidot, joita oman ammatin harjoittamiseen tarvitaan. Se on sitä osaamista, joka käsittää työssä vaadittavat käden ja pään taidot sekä sen käytännön tekemisen tuottamaan sitä hyötyä, josta asiakas useimmiten juuri kokee maksavansa. Kuitenkin tämän ammattiosaamisen lisäksi yrittäjä tarvitsee työelämäosaamista: vuorovaikutustaitoja sekä taitoja luoda ja ylläpitää suhteita asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, joista hän yrittäjänä on oman ammattiosaamisensa harjoittamisen lisäksi itse vastuussa. Työelämäosaaminen vaatii tänä päivänä myös nöyrää, alati uuden oppivaa asennetta, koska muutos on jatkuvaa ja laajaa.

Laineen mukaan yrittäjän oma persoona sisältää monia tuloksen tekemiseen tai tekemättömyyteen liittyviä asioita. On tutkitustikin paljon vaikutusta onnistumisiin sillä, millaista aloitteellisuutta, sinnikkyyttä, vastuuntuntoa, itsetuntoa ja uskoa itseensä yrittäjältä kullakin hetkellä löytyy. Yrittäjältä kaivataan myös innovatiivisuutta eli kykyä reagoida luovasti tai tehdä asioita yleisestä poikkeavalla tavalla. Myös riskinottohalukkuus liitetään yrittäjäpersoonaan. Tällä tarkoitetaan mm. kykyä sietää epävarmuutta ja valmiutta ottaa toimeentuloon, ajanhallintaan ja jaksamiseen liittyviä (mielellään hallittuja!) riskejä. Lisäksi persoonaan liittyy kyky itsensä johtamiseen, joka on erittäin tärkeää, koska yrittäjänä tehdään päätökset itsenäisesti ja usein yksin. Yrittäjältä vaaditaan paljon itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta.

Laine peräänkuuluttaakin sitä, että siirtyessään yrittäjäksi vahva oman alansa ammattilainen tarvitsee onnistuakseen myös yrittäjyysosaamista: liike-elämäosaamista sekä taitoja kehittää omaa liiketoimintaa. Tämä käsittää monia kriittisesti menestymiseen liittyviä tietoja ja -taitoja, joita yrittäjä ei välttämättä kehitä suunnitelmallisesti ja säännöllisesti – vaikka usein investointi itseen kannattaisikin! Näitä ovat mm. yritystoiminnan ymmärrys, oman liikeidean kehittäminen ja bisneksen suunnittelu, johtamistaidot, joista erityisesti itsensä johtamisen taidot ovat merkittävässä asemassa, sekä monenlainen bisnekseen liittyvä käytännön osaaminen. Näitä ovat Laineen mukaan mm. tuotteistaminen, hinnoittelu, markkinointi, talouden johtaminen sekä myyntitaidot.

Jotta yrittäjän vahva ammattiosaaminen pysyy yllä ja jotta yrittäjä pystyy keskittymään siihen, mitä eniten haluaa tehdä – on kriittisen tärkeää, ettei yrittäjä jää yksin! Tytti Laine kannustaakin oman alansa ammattilaisia liittymään mukaan verkostoihin, toimimaan aktiivisesti järjestöissä, hankkimaan koulutuksen myötä yrittäjävalmiuksia, kehittämään niitä taitoja, joiden avulla saa toiminnasta kannattavaa. Yrittäjänäkin voi menestyä ja saavuttaa tuloksia, joita haluaa, toteuttamalla intohimoaan sekä sitä, mikä on itselle tärkeää. Tytti Laine auttaa yrittäjiä yritysvalmentajana sekä emännöi yrittäjien digiyhteisöä www.yhdessäonnistujat.fi, josta voit myös ladata täysin maksuttoman verkkokurssin, jolla saat Lisää näkyvyyttä netissä!

Kohdattuani Tytti Laineen jaksan uskoa, että jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus menestyä yrittäjänä, mikäli hän hankkii ne perusvalmiudet, mitä yrittäjänä toimiessaan tarvitsee – sekä uskaltaa kertoa, missä hän on ammattilainen ja kertoo sen oman ammattiarvonsa tuntevana, ylpeänä osaamisestaan, sekä liittoutuu ja toimii verkostoissa muiden ammattilaisten kanssa. Upeaa, että meillä on hänenkaltaisiaan ammattilaisia, jotka auttavat ja valmentavat yrittäjiä onnistumaan ja menestymään.

Liity mukaan DigiMaMa:n yrittäjäverkostoon jäseneksi ja ole yksi muiden joukossa – tule mukaan kehittymään ja kehittämään osaamistasi alueella, mikä mahdollistaa menestymisesi.

Jaana Villanen

Yrittäjän Palstan spokeperson

Tutustu myös edelliseen Uudet kasvot -yrittäjään Jarkko Kurviseen >>