fbpx

IDEA ja sen jalostaminen

Kirjoitettu: 23.01.2017/ Yrittäjän Blogi

Olen viime päivinä pohtinut ideoiden merkitystä yrityksen toiminnassa. Ennen muuta toimivien ja yrityksen toimintaa kehittävien ideoiden merkitystä. Ja olen päätynyt siihen, että turhan vähän puhutaan kurinalaisesta kulttuurista yrityksessä, jonka myötä synnyttäisimme suunnatummin ideat sinne.

Kasvua ei synny ilman uusia ideoita. Uusia ideoita ei taas synny ilman kykyä innostua, ilman uskallusta tehdä jotain ennen tekemätöntä. Melkein väittäisin, ettei yhdenkään yrityksen ongelmana yleensä ole se, että niillä olisi liian vähän ideoita. Melkein sanoisin päinvastoin: Ideoita ja ajatuksia, mitä voisi tehdä, on VALTAVASTI! Tämä aiheuttaa varsinaisen ongelman, sillä kun ideoista tulisi saada jotakin konkreettista: Konsepteja, tuotteita tai palveluita, osoittautuu resurssit puutteellisiksi tai ei osata valikoida oikeaa painopistettä ideoihin tai niiden jalostamiseen.

Innovaatiossa on aina 1 % ideaa ja 99 % työtä. Ilman ideaa ei synny innovaatiota, mutta ilman työtä ei myöskään synny menestystä. Ideoita tulee olla yrityksen käytössä paljon, jotta on mahdollisuus tarkistella eri ideoiden toimivuutta ja niiden seurauksia ja vaikutuksia. Haasteena on pikemminkin jalostaa valtavasta määrästä ideoita jotakin konkreettista uutta, joka synnyttää todellista hyötyä asiakkaalle. Sillä vain murto-osaa ideoista kannattaa jalostaa eteenpäin.

Loppuunsaattaminen on luomisen edellytys. Hedelmällisen ideointikulttuurin kääntöpuolena on ainainen ihastuminen seuraavaan ideaan, joka saa taas osaltaan aiemmat ajatukset näyttämään vanhentuneilta ja kuluneilta. Työ on haastavaa myös siksi, että uusiin ideoihin myös törmätään sattumalta ja näitä sattumia on mahdotonta suunnitella etukäteen. Todennäköisesti tämä voi johtaa myös siihen, että hylätään aikaisempia ideoita liian varhain ja näistä moni hylätty idea olisikin voinut osoittautua elinkelpoiseksi tuotekehitykseksi. Ideoiden toteutumisen ja tuotteiden lanseeramisen suurimmat esteet eivät välttämättä johdukaan markkinoista tai suhdanteista – vaan niitä työstävistä ihmisistä itsestään.

Siksi kurinalainen kulttuuri, missä kaikki tietävät yrityksen mission, vision ja tavoitteet auttaisivat kohdentamaan ideaa visioon johtavaksi ja ehkäpä jo miettimään sitä, mitä oikeasti voisi tehdä ja kuinka ideaa jopa voisi jalostaa eteenpäin.

Jaana Villanen

Lähde: Villanen,J.: Tuotteista Tähtituotteita. Kauppakamari 2016.