fbpx

Kipinää mentoroinnista

Kirjoitettu: 23.04.2018/ Yrittäjän Blogi

Jos tavoitteenasi olisi saada yritystoiminta hallintaan – saada tunne, että johdat yritystäsi eikä yritys sinua, voisi mentorin hankkiminen olla yksi ratkaisu päästä eteenpäin.

Uskon, että kaikki tarvitsevat mentoria ja mentorointia, ja sen rooli on tämän päivä ja tulevaisuuden yritystoiminnassa entistä tärkeämpi. Useimmilla meillä on muisto yhdestä tai useammasta ihmisestä, opettajasta, ohjaajasta tai muusta henkilöstä, joka on ollut meille merkityksellinen, vaikka kohtaaminen olisi kestänyt hetken aikaa. Hän on ollut ihminen, jonka kannustus on ollut inspiroivaa. Tai ehkä hän on ollut ohjaaja, joka on ollut aidosti läsnä, kohdannut meidät arvostavasti tai sitten hän on voinut olla henkilö, joka on kannustanut meitä käyttämään mahdollisuuksiamme, joita muut eivät ole huomanneet. Tai tuo henkilö on saattanut olla se, joka on haastanut meitä käyttämään ammatillisesti pätevyyttämme uudella, erilaisella tavalla, vaatinut meitä tutkimaan osaamistamme ja tekemistämme lähemmin, jotta voisimme kehittyä.

Mentorointia voidaan käyttää monessa eri yhteydessä, kun sen rooli vain ymmärretään voimavarana.

Olen itse toiminut sadoille yrityksille mentorina ja nähnyt, kuinka liiketoiminnan kehittymiselle ulkopuolisen asiantuntijan rooli saattaa olla joskus kriittisen tärkeä. Sen lisäksi, että yrittäjät tarvitsevat oppeja toimiakseen mentorina, myös mentoroitavien ( aktoreiden) olisi hyvä miettiä, miten he voisivat omalla toiminnallaan edesauttaa omaa liiketoimintaansa ja mentoria työssään. Sen lisäksi saatu hyvä tulisi laittaa kiertoon.

Mentorointiprosessin edunsaajia ovat kaikki siihen osallistuvat henkilöt ja tahot, jotka siihen osallistuvat, myös mentori itse. Sen keskeinen periaate on keskinäinen oppiminen, jota tapahtuu prosessin kaikissa vaiheissa. Suhde perustuu aina kunnioittavaan kohtaamiseen, toisen arvostamiseen ja avoimuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.

Harva organisaatio suunnittelee mentorointia kriittiseksi tekijäkseen, mutta mitä jos tekisi niin? Jos ihminen oppii johtamaan itseään ja osaamistaan arvostavasti, on hänen helpompaa selviytyä muuttuvissa olosuhteissa.

DigiMaMa tarjoaa jäsenilleen mentorointia ja suosittelen kokeilemaan! Saatat yllättyä sen vaikutuksista!

Jaana Villanen