fbpx

Pyydä työstäsi palautetta

Kirjoitettu: 03.10.2016/ Yrittäjän Blogi

Jos olet yksinyrittäjä, pyri tekemään työtä siten, että luot kulttuuria, jossa asiakkaiden on helppoa antaa sinulle palautetta. Kun yksin työskentelevä saa palautetta toimeksiantajiltaan, verkostoiltaan ja asiakkailtaan, työskentely helpottuu monella tapaa ja kykenet arvioimaan omaa työskentelyäsi kriittisemmin, kehittyäksesi.

Saamaansa palautetta yritys voi käyttää oppiakseen ja kehittyäkseen, mutta voidakseen myös tunteakseen tyydytystä onnistumisista ja hyvin tehdystä työstä. Palaute voi myös avata väylän yrityksen toiminnan painopisteiden löytymiseen, sillä menestyäkseen yrityksessä olisi löydettävä aina toimenpiteitä, joita karsitaan ja niitä, joihin panostetaan. Mikäli palautetta tulisi vähän eikä asiakas esimerkiksi tilaa tuotetta tai palvelua uudelleen, on yrittäjän hankalaa tietää, mitä menetetty asiakas ajatteli työstä? Eikö hän ollut tyytyväinen työn laatuun?

Yrityksen olisi aidosti kyettävä rohkaisemaan asiakkaita sekä antamaan palautetta että sen saatuaan yrityksen olisi kyettävä hyödyntämään saamansa palaute. Monesti kysytään asiakkaalta itsesäänselvyyksiä tai isoja kokonaisuuksia, joiden antamiseen asiakkaalla ei ole halua osallistua. Asiakkaan tulisi kokea palautteen antaminen sekä yrittäjälle, yritykselle että myös itselleen hyödylliseksi, jolloin hän osallistuu siihen mielellään. Mikäli tätä kysytään asiakkaalta kerran vuodessa, se ei auta kumpaakaan eikä vie kehitystä eteenpäin.

Yrityksessä asiat toteutetaan helposti kuten ennenkin, sillä olemme tapojemme orjia ja rutiinien muuttamista ei tulla edes ajatelleeksi, ennen kuin joku kyseenalaistaa ne. Asiakasta voi haastaa erilaisissa kohtaamisissa ja tilanteissa jopa ennen työtehtävään ryhtymistä siten, että osallistaa asiakkaan, mikäli mahdollista, jo suunnitteluun tiiviimmin. Kun palautteen antaminen on helppoa ja kynnys matala, dialogista tulee luontevaa ja ”koukuttavaa” molemmille, sekä asiakkaalle että yritykselle.

Suosittelen lukemaan kirjan, joka on toiminut lähteenä ja inspiroinut minut tähän ja jo yhteen aikaisempaan blogiin: Torppa, Tiina:  Yksin työskentelevän opas. Talentum 2013.

Jaana Villanen
Yrittäjän palstan Spokeperson