fbpx

Yrityksen karttakirja eli liiketoimintasuunnitelma

Kirjoitettu: 20.07.2016/ Yrittäjän Blogi

Kartta, karttakirja, jota voitaisiin kutsua myös liiketoimintasuunnitelmaksi, on yrityksesi kuvaus siitä, mitä ja kenen kanssa yritykselläsi on tarkoitus tehdä töitä? Tutkimusten mukaan 87 % pk-yrityksistä ei koskaan laadi kirjoitettua liiketoimintasuunnitelmaa. Ne eivät toteuta sitä ainakaan niin, että he työstäisivät sitä säännöllisesti. Haluan haastaa sinut ajattelemaan toisin!

Miksi? Mitä? Kenelle? Miten? Milloin? ovat kysymyksiä, joihin liiketoimintasuunnitelmassa, yrityksen karttakirjassa haetaan vastauksia. Missä laajuudessa niihin vastataan, riippuu toki yrityksestä, mutta pääasia on, että tehtyyn suunnitelmaan suunnitellaan erilaisia reittejä, pohditaan erilaisten vaihtoehtojen seurauksia ja valitan toimivin vaihtoehto niiden joukosta, mikä avulla yritys pääsee parhaiten perille asettamaansa päämäärään eli tavoitteeseen.

Paras tekeminen onnistuu silloin, kun yritys (yrittäjä) on suunnitellut, mitä hän aikoo tehdä, miksi ja milloin – sekä kenen kanssa. On hyvä muistaa, että suunnittelu ja erilaisten vaihtoehtojen pohdinta ei maksa mitään, ja suunnitteluun käytetty aika voidaan nähdä investointina, joka tulee monikertaisesti takaisin. Liian usein lähdetään liikkeelle suunnittelematta, analysoimatta vaihtoehtoja ja seurauksia, joka saattaa johtaa epäonnistumiseen tai korjaustoimenpiteisiin. Lisäksi ylös kirjoittamisella on voimakas vaikutus alitajuntaan.

Yrityksellä tulee olla selkeä mitattava tavoite, päämäärä, jota kohti se pyrkii, sillä hajotettu toiminta kostautuu. Kun yritys selkiyttää itselleen omat toiminnan tavoitteet ja opettelee heti alusta alkaen asettamaan toiminnallesi tavoitteita, se pääsee pitkälle. Nämä omalle toiminnalle asetetut tavoitteet voivat olla ensin erittäin maltillisia, sillä niitä voi aina kohottaa toiminnan kehittyessä.

Muutamia vinkkejä karttakirjan laadintaan:

1) Älä kopioi liiketoimintasi pohjaksi kilpailijoiden ideoita, tai toisen liiketoimintasuunnitelmaa äläkä tee suunnitelmasta paperinmakuista toimintaa, joka ei sinua kiinnosta.

2) Pohdi yrityksellesi toimiva missio, puoleensavetävä visio ja arvot, jotka ohjaavat kaikkea toimintaa.

3) Mikä on yrityksesi tavoite, jonka haluat saavuttaa? Miksi ja miten? Keskustele tätä kirjatessasi, kysy toisilta, kyseenalaista ja selvitä, mikä strategia (=toimintasuunnitelma) toimisi parhaiten sinulle ja yrityksellesi.

4) Pidä kiinni ammattilaisuudestasi ja mieti, kuinka syvennät ammatillista osaamistasi koko ajan. Tee yrityksellesi kehittämissuunnitelma. Kirjaa ylös, kuinka osallistut alasi koulutuksiin, osallistut ja jaat.

5) Älä yritä tarjota kaikkea kaikille, vaan keskity, keskitä ja valikoi.

6) Kokoa perusainekset: Määrittele oma markkina-alueesi, arvioi kilpailijat ja kerää faktoja. Älä luule vaan tiedä. Mitä lisäarvoa pysyt asiakkaalle tuottamaan niin, että hänen kannattaisi siitä maksaa sinulle?

Mieti myös osaltasi:

1) Mikä voisi olla toiminnassasi erityinen menestystekijä?

2) Mikä on yrityksesi tulevaisuuden kannalta keskeistä?

3) Kenen kanssa voisin (tai yrityksen tulisi) tehdä yhteistyötä? Ja kun suunnitelma on kerran tehty, muista, että samalla tavoin kuin karttakirjoja päivitetään, tulee myös yrityksen suunnitelmaa tarkistella ja päivittää. Siten se auttaa sinua ja yritystäsi parhaiten liiketoiminnassa.

Jaana Villanen
Yrittäjän palstan Spokeperson