fbpx

Koulutukset ja tapahtumat löydät nyt verkkokaupastamme!

Grafia: Graafisen suunnittelun ammattilaisten työtilanne hyvä, mutta palkkiotasossa olisi parannettavaa

Kirjoitettu: 24.05.2016/ Uutiset

Koulutettujen ja ammattimaisten graafisten suunnittelijoiden työtilanne on Grafiantoimialatutkimuksen mukaan uutisoitua parempi. Palkkatasoon toivottiin kuitenkin kohennusta – etenkin yrittäjäpuolella.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian syksyllä 2015 toteuttamasta toimialatutkimuksesta selviää, että järjestöön kuuluvien suunnittelijoiden tilanne työmarkkinoilla on suhteellisen hyvä – keskimääräisen työttömyysprosentin ollessa 9,2 %, kyselyyn vastanneista työttömänä oli vain neljä prosenttia.

Sekä yrittäjät että työsuhteiset toivoivat kohennusta ansiotuloonsa. Kyselyyn vastanneiden työsuhteisten kuukausiansio oli keskimäärin 3350 euroa. Yrittäjien keskiansio on puolestaan vain 2750 euroa. Yksityisen sektorin keskiansio Suomessa on 3540 euroa.

Kyselyyn vastanneiden luottamus tulevaisuuteen oli hyvä: suurin osa yrittäjistä arvioi toimeksiantojen määrän pysyvän samana tai kasvavan verrattuna edellisvuoteen. Palkansaajista yli puolet piti työsuhteensa jatkumista varmana.

Työn arvostus koettiin puolestaan ongelmana: vastaajat toivoivat asiakkailta ja työnantajilta parempaa ymmärrystä työnsä sisällön ja haastavuuden suhteen. Erityisesti sopimusneuvottelut ja hinnoittelukysymykset koettiin haastavina.

Raporttiin on koottu syksyllä 2015 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 207 Grafian noin tuhannesta jäsenestä, vastausprosentin näin ollessa 24. Grafian jäsenet vaikuttavat arkiseen visuaaliseen ympäristöömme voimakkaasti, vaikka jäävätkin usein näkymättömiksi. Tämä tutkimus on yksi tapa, jolla Grafia haluaa edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun tuntemusta.