fbpx

Koulutukset ja tapahtumat löydät nyt verkkokaupastamme!

Yrittäjyyden kehittämistä!

Kirjoitettu: 21.07.2016/ Uutiset Yrittäjille

Yrittäjyyden edistäminen sekä yrittäjien valmiuksien ja edunvalvonta on myös yksi lisääntyvä DigiMaMan toiminnan painopiste. Kun ns. epätyypilliset työsuhteet tulevat muodostamaan yhä enenevässä määrin tulevaisuuden työpaikkoja, haluamme olla mukana kehittämässä jäsenten kykyä tarttua ja hyötyä niistä. Mikäli ns. epätyypillinen työsuhde terminä määritellään koskevaksi muita kuin ”normaaliksi luokiteltua” kokopäivätyötä tekevien kokoaikaisia työsuhteita, voidaan näihin katsoa kuuluvan esimerkiksi osa-aikaisesti, määräaikaisesti tai freelance-pohjaisesti tehtävä työ.

Tänä päivänä sekä globaali muuttunut kilpailutilanne että lisääntyvä työttömyys on lisännyt epätyypillisten työsuhteiden osuutta tarjotuista töistä ja tämän määrän on arvioitu tulevaisuudessa lisääntyvän. Tutkimuksissa on ennustettu, että vuonna 2020 itsensä työllistäminen on yleisempää kuin normaalit työsuhteet. Tämä tulisi myös nähdä maamme mahdollisuutena.

Toisaalta, se vaatii tekijöitä uudenlaisia valmiuksia ja tietoa. Tähän DigiMaMa haluaa kehittää toimintaa, joka on suunnattu jäsenistön muuttuvaan työtilanteeseen. Valmiuksien kehittäminen ja vahvistaminen sekä ajankohtaisten uutisten välittäminen tulee olemaan toimintamme painopisteenä. Toisaalta. Vasta yrityksen perustamista suunnittelevalle kysymys painottuu ennen muuta olennaisen löytämiseen siitä, mitä pitäisi tietää ja mitä ei. Päässä pyörii kysymyksiä ja yhteen vastauksen saatuaan, syntyy monta uutta kysymystä. DigiMaMa on mukana jäsenten tukena, valvomassa jäsenten etuja ja tuomassa lisäarvoa jäsenille. Tähän juuri Yrittäjän Palsta ja sen tuomat palvelut on kehitetty ja niitä kehitetään edelleen, yhteistyössä kanssasi!

Ota yhteyttä ja kerro toiveitasi, mitä yrittäjäjäsenenä erityisesti toivoisit!

Hyvää helteistä heinäkuuta!

Jaana Villanen