fbpx

Tuotteista Tähtituotteita!

Kirjoitettu: 09.09.2016/ Yrittäjän Blogi

Loistavaa Yrittäjän päivää sinulle!

Tänään on toteutunut yksi unelmani, joka on ollut tärkeänä toiminnan tavoitteenani, joka liittyy tiiviisti missiooni auttaa ja tukea yrittäjiä pärjäämään ja menestymään paremmin omassa liiketoiminnassaan. Tänään on julkaistu toinen kirjani ”Tuotteista Tähtituotteita”, joka haastaa lukijan miettimään, mikä on oman toiminnan ydin ja kuinka uusi tuote tai palvelu kehitetään ja kaupallistetaan rohkeammin ja oivaltavammin. Tämä on mielestäni tämän päivän kilpailutilanteessa välttämätöntä, sillä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla enemmän kuin koskaan ja erottautuminen muiden, rinnakkaisten tuotteiden joukosta on työläämpää kuin ikinä.

Kouluttaessani yrityksiä ja mentoroidessani yrittäjiä olen huomannut, ettei ole olemassa juuri yhtään yritystä, jossa tuotekehityksen roolia ei pidettäisi tärkeänä. Kuitenkin samanaikaisesti olen havainnut, ettei tuotekehitys ei kuitenkaan saa sitä asemaa, joka sille kuuluisi ja josta jopa puhutaan ääneen. Tämä tarkoittaa sekä ajallista että rahallista resurssien käyttöä siihen. Tämän lisäksi useasti ratkotaan palvelut ja tuotteet turhankin valmiiksi kuuntelematta asiakasta – vaikka samanaikaisesti ymmärrämme, että ainoa kannattava tapa synnyttää tuotekehitystä on ymmärtää entistä paremmin asiakkaan ostoprosessia ja mikä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, asiakkaankin mielestä. Yksikään yritys tai organisaatio ei voi enää itsekseen, yksin päättää etukäteen, mitkä tuotteet nousevat menestystuotteiksi. Olisi jopa vaarallista odottaa, että jokin tuote olisi automaattisesti menestys, sillä ulottuvillamme olevien vaihtoehtojen määrä on suurempi kuin koskaan.

Tänään yrittäjän päivänä haluan haastaa sinut näkemään sekä tuotekehityksen että tuotteistuksen uusin silmin, joka on ennen muuta asiakaslähtöistä kehittämistyötä. Kehittämistyötä, jossa määrittelet tuotteen tai palvelun tarkoituksen, sisällön, laajuuden ja muut ominaisuudet samansuuntaisesti, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Synnytä sen myötä pitkäjänteisellä toiminnalla menestystä ja uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia yrityksellesi, olipa sen koko pieni tai suuri.

kansi tuotteista”Kun yrityksen käytössä on ideoita, niiden työstäminen vaatii vaivaa.

  Ensin on listattava ideat, karsittava, tutkittava ja vietävä käytäntöön.

  Prosessina ideoiden kehittäminen ei ole rakettitiedettä, se vain vaatii töitä.”

-Jyri Linden-

Jaana Villanen
Yrittäjän palstan Spokeperson